fbpx

Allmänna villkor


 

1. Allmänt

 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via någon av våra hemsidor www.eonesweden.com. Avtal ingås mellan dig och electricONE Sweden AB, organisationsnummer 559141-5178. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om electricONE Sweden AB framgår under ”Kontakta oss”. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via någon av dessa hemsidor. electricONE Sweden AB är aktiebolaget som äger dessa verksamheter.

 

1.2 Vi följer Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

 

1.3 För att kunna beställa på något på hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Vi accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Observera också att vi inte kan registrera ett fordon på en person som ej fyllt 18 år.

 

1.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på någon av hemsidorna, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

 

1.5 All information på dessa hemsidor, samt allt innehåll på denna, ägs av eONE Sweden AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

 

2. Avtal och Beställning

 

2.1 För att kunna göra ett köp på någon av hemsidorna måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

 

2.2 Ett avtal om köp ingås först när vi bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst.

 

3. Priser, avgifter och betalning

3.1 Vid beställning på någon av våra hemsidor gäller de priser som anges på hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

 

3.2 Du kan betala på de sätt som anges på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på hemsidan.

 

4. Kampanjer och erbjudanden

 

Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

5. Leverans och transport

 

5.1 Varor levereras normalt inom den tid som anges på hemsidan.

 

5.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår i kassan och/eller på den aktuella varusidan på hemsidan.

 

6. Ångerrätt och öppet köp

 

6.1 Vid köp av varor på vår hemsida gäller alltid 14 dagars ångerrätt/öppet köp i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). OBS Ångerrätt/Öppet köp gäller inte beställningsvaror.

 

6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 

1) Fordon som registrerats på dig.

 

2) Varor med bruten försegling. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.;

 

3) Om varan är använd

 

6.3 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till oss på det sätt som anges här. Du ska ange ditt personnummer, namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

 

6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

 

6.5 När Du ångrar ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som Du betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

6.6 Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum vi tog emot varan.

 

7. Garanti och reklamation

 

7.1 Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Garantifel innefattar ej intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras vid montering eller i samband med service och inte heller förslitning av förbrukningsdetaljer som t ex däck, bromsbelägg, oljor, lampor eller annan normal förslitning.

 

Vi lämnar 2 års garanti på våra Skotrar, batteri garanti (Classic&Duck 3 år, Matador 5 år, Hybrid 1 år). Garantin omfattar inte det naturliga åldrandet som innebär att kapaciteten minskar efter 700- 1200 fulla laddningarkapaciten går ned till ca 80 %. OBS! Glöm inte att ett batteri skall underhållsladdas/kollas minst 1 gång/månad. Om fordonet har ett larm/GPS förbrukar denna ström från batteriet även om fordonet inte används. Vid längre förvaring (<2veckor) stäng av batteriets strömbrytare. För bästa upplevelse efter förvaring ladda alltid batteriet före användning.

 

Garantin omfattar inte fordon som används för kommersiellt bruk. Vid ett garantifel skall ett ärende registreras hos oss, detta gör du genom att kontakta oss på info@eonesweden.com.

 

7.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 2 års reklamationsrätt på varor inköpta på hemsidan. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

7.3 Vi står alltid för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8. Force Majeure

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10.1. Tillämplig lag och tvist 12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi alltid beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol. Dessa Villkor har fastställts av electricONE Sweden AB den 2021-02-01

0ss